Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH-T 250 17025315007 250W 115V AC
FLH-T 250 17025310007 250W 230V AC
FLH-T 400 17040315007 400W 115V AC
FLH-T 400 17040310007 400W 230V AC
FLH-T 600 17060315007 600W 115V AC
FLH-T 600 17060310007 600W 230V AC
FLH-T 600 17060315007 600W 115V AC
FLH-T 600 17060310007 600W 230V AC
FLH-T 800 17080315007 800W 115V AC
FLH-T 800 17080310007 800W 230V AC
FLH-T 1000 17099315007 1000W 115V AC
FLH-T 1000 17099310007 1000W 230V AC

Mini Radiant (PTC) Heaters

Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH 010-M 17001005017 10W 110-250VAC
FLH 020-M 17002005017 20W 110-250VAC
FLH 030-M 17003005017 30W 110-250VAC
 

Standard - Size Radiant Heaters

Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH 045W 17004505007 45W 110-250VAC
FLH 060W 17006005007 60W 110-250VAC
FLH 075W 17007505007 75W 110-250VAC
FLH 100W 17010005007 100W 110-250VAC
FLH 150W 17015005007 150W 110-250VAC
 

Fan Heaters - Extruded

Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH 250 17025015007 250W 115VAC
FLH 250 17025010007 250W 230VAC
FLH 400 17040015007 400W 115VAC
FLH 400 17040010007 400W 230VAC
FLH 250 SL 17025110007 250W 230VAC
 

Thermostats and Hygrostats

       

Model

Part No.

Range

Voltage

Data Sheet

Manual

FLZ 510 17103000000 0-60 ºC AC or DC
FLZ 510 17103000010 32-140 ºF AC or DC
FLZ 520 17111000000 0-60 ºC AC or DC
FLZ 520 17111000010 32-140 ºF AC or DC
FLZ 530 17121000000 0-60 ºC AC or DC
FLZ 530 17121000010 32-140 ºF AC or DC
FLZ 541 17141000000 0-60 ºC AC or DC
FLZ 541 17141000010 32-140 ºF AC or DC
FLZ 542 17142000000 0-60 ºC AC or DC
FLZ 542 17142000010 32-140 ºF AC or DC
FLZ 543 17143000000 0-60 ºC AC or DC
FLZ 543 17143000010 32-140 ºF AC or DC
FLZ 600 17207000000 40-90% rh AC or DC
FLZ 610 17218100000 40-90% rh / 0-60 ºC 230V AC
FLZ 610 17218151000 40-90% rh / 0-60 ºC 115V AC
   

Fan Heater with Thermostat with Metalic Housing

Model

Part No.

Watts

Voltage

Data Sheet

Manual

FLH-TF 125 17012515407 125W 115VAC
FLH-TF 125 17012510407 125W 230VAC
FLH-TF 200 17020015407 200W 115VAC
FLH-TF 200 17020010407 200W 230VAC
FLH-TF 400 17040015407 400W 115VAC
FLH-TF 400 17040010407 400W 230VAC
FLH-TF 800 17080015407 800W 115VAC
FLH-TF 800 17080010407 800W 230VAC